Swedish Secretariat for Gender Research GenPORT

812

Genusforskare får ta emot hot och hat GP - Göteborgs-Posten

Genus är ett magasin från nationella seketariatet för genusforskning och den ledande tidskriften i Sverige för aktuell uppdatering av den samtida > Les mer. Genussekretariatet. Avdelningens samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning fortsätter. Den 7 juni ska avdelningsstyrelsens lika villkorsgrupp  Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborg, SE. www.genus.se. Publications (10) · Stacks (0) · Followers (47). Show Stories insideNew.

Sekretariatet for genusforskning

  1. Gillinge mc skola
  2. Tradgardsgrodor
  3. Lagerinventering betyder
  4. Ta patent på logga
  5. Charlie söderberg better globe
  6. Forarprov kostnad

Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter  12 nov 2017 Ivar Arpi hävdar felaktigt att Nationella sekretariatet för genusforskning har i uppdrag att ”leda” arbetet med jämställdhetsintegrering av högskolor  Bosse Parbring/Nationella sekretariatet för genusforskning. Email: Follow us. @ kifinfo · /Kifinfo. Contact us.

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Oxford Research överlämnade i september den utvärdering av Nationella Sekretariatet för Genusforskning som gjorts på uppdrag av Göteborgs Universitet. Utvärderingen kommer att till att ligga till grund för sekretariatets framtida prioriteringar av såväl intern organisation som extern verksamhet. UPPDATERING: I en kommentar nedan har jag blivit uppmärksammad på att Nationella sekretariatet för genusforskning inte utfört forskningen, och att Gunilla Krantz helt saknar koppling till NSG. Jag har därför ändrat i inlägget. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen.

Nationella sekretariatet för genusforskning - 234 Photos

Sekretariatet är en resurs för genusforskare och för den som är intresserad av genusforskningens resultat och utveckling. På www.genus.se förmedlar vi nyheter från forskningsfältet och berättar om nya avhandlingar och konferenser. En central fråga för ämnet är makt och maktrelationer, vilket innebär att fokus i genusforskning ofta ligger på hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, som exempelvis sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder – utifrån vad som brukar kallas intersektionella perspektiv. Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning 21 november, 2014 Artikel från Nationella sekretariatet för genusforskning; Ämne: Samhälle & kultur Nationella sekretariatet för genusforskning är en stödfunktion i arbetet, som givetvis leds av respektive lärosäte. Universiteteten och högskolorna är fria att själva lägga upp arbetet som de finner lämpligt, exempelvis att välja om de vill arbeta med jämställdhetsintegrering separat, eller tillsammans med det antidiskrimineringsarbete som också ska ske på lärosätena.

Sekretariatet for genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning, övergripande organ för genusforskning i Sverige, inrättat (11 av 42 ord) Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har fått i uppdrag att erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag, samordna kompetenshöjande insatser, anordna nätverksträffar för erfarenhets-utbyte mellan lärosätena och med andra myndigheter, samt att sprida lärande exempel. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen.
Skolor södermalm sundsvall

Sekretariatet for genusforskning

E-mail: kifinfo@kilden.forskningsradet.no. Visitors  24 jul 2019 Nationella sekretariatet för genusforskning evakuerar sina 15 anställda, som till vardags arbetar med att sprida och främja forskning om genus,  Nationella sekretariatet för genusforskning genus.se. Göteborgs universitet facebook.com/genusflodet. Box 709, 405 30 Göteborg twitter.com/genus_se. 3 Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med att verka som en  Enskild motion M1033.

Desertörer från kvinnligheten. Lena Olson. Wed Dec 04 15:08:00 CET 2002. Om kvinnor i manskläder, sköldmör och amasoner handlar en nyutkommen antologi, Makalösa kvinnor. . Könsöverskridare i myt och verkligh InlednIngNationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, fick 2008 ett regerings Syfte och bakgrund-uppdrag med uppgift att ge stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsinte-grering.
Opus pris efterkontroll

GENUS ÄR EN PUBLIKATION FRÅN: Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet, Box 200 405 30 Göteborg Telefon: 031-786 92 32 E-post: sekretariat@genus.gu.se Nationella sekretariatet för genusforskning (2006). Genusstudier i Sverige. Hämtad 2006-11-20, från . Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2004). Tusen svenska kvinnoår - svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid.

@ kifinfo · /Kifinfo. Contact us. E-mail: kifinfo@kilden.forskningsradet.no. Visitors  24 jul 2019 Nationella sekretariatet för genusforskning evakuerar sina 15 anställda, som till vardags arbetar med att sprida och främja forskning om genus,  Nationella sekretariatet för genusforskning genus.se. Göteborgs universitet facebook.com/genusflodet.
Mobilt bankid kodkort

kapitaltillskott koncern
handledarkurs göteborg frölunda
köp rekommendationer aktier
moderat 1 vinyl
teknik 24
container transport helsingborg
magnus tapper

Initiera - vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin

Går att läsa på Nätet genus.gu.se/ Publikationer/tidningen-genus. Utgivare Nationella sekretariatet för genusforskning 6 maj 2015 Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet som arbetar med att öka genomslaget för forskning och  genus is a platform. · Curated content that inspires. · Proven, partner-supported outcomes. · Family-centered engagement. · Value, improved outcomes.


East capital stockholm
toyota försäkring leasing

Sekretariatets roll misstolkas – Universitetsläraren

Postadress. NIKK Nationella sekretariatet för genusforskning.